Terms and Conditions

NEDERLANDS (ENGLISH BELOW)

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN

Begrippen & toepasselijkheid 

 • Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Waitz Design zijn deze algemene voorwaarden van toepassing. Tenzij Waitz Design  zich schriftelijk met andere voorwaarden akkoord verklaart.
 • Aan eventueel overeengekomen afwijkingen kunt u geen rechten voor toekomstige transacties ontlenen.
 • Het accepteren van een aanbieding en het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.

Prijzen & kosten

 • Alle prijzen die op de website van Waitz design staan vermeld zijn inclusief 21% BTW voor consumenten, respectievelijk exclusief 21% BTW voor wederverkopers. Alle artikelen worden binnen Nederland gratis verzonden.
 • Voor verzendingen buiten Nederland gelden de volgende verzendkosten. Verzendingen naar België en Duitsland € 8,26, bij besteding vanaf € 20 worden de artikelen gratis geleverd. Verzendingen naar Denemarken, Frankrijk, Italië, Oostenrijk, Spanje, Balearen, Verenigd Koninkrijk, Zweden en Monaco € 8,26, bij besteding vanaf € 30 worden de artikelen gratis geleverd. Verzendingen naar overige landen binnen Europa € 12,40, bij besteding vanaf € 50 worden de artikelen gratis geleverd. Verzendingen buiten Europa € 16,53 bij besteding vanaf € 50 worden de artikelen gratis geleverd. Bij een retourzending van de gehele bestelling worden de transactiekosten niet in rekening gebracht. Waitz design heeft het recht om een bestelling te weigeren.
 • Als u meerdere artikelen bestelt, blijft de hoogte van de verzendkosten en/of transactiekosten gelijk.
 • Zolang de overeenkomst niet tot stand is gekomen, is Waitz design bevoegd de prijzen en de verdere voorwaarden te wijzigen.
 • Type- en drukfouten voorbehouden.

Leveringen

 • Indien voorradig op werkdagen voor 15.00 uur besteld en betaald nog dezelfde werkdag verzonden.  De levertijden staan aangegeven bij ieder product op de webshop. Indien een artikel niet voorradig is geldt een levertijd van 2 tot 3 werkdagen.
 • Indien artikelen een langere levertijd hebben of (tijdelijk) niet geleverd kunnen worden, word u via e-mail hiervan op de hoogte gesteld.
 • Waitz design is niet aansprakelijk voor vertragingen die worden veroorzaakt door logistieke partijen.
 • Waitz Design is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook als gevolg van het overschrijden van de aangekondigde levertermijnen.
 • Waitz design betracht de grootste zorgvuldigheid bij het in ontvangst nemen van bestellingen en het verzenden van bestelde artikelen. Desondanks kan het voorkomen dat een bestelling onvolledig wordt geleverd. U dient dit binnen 7 dagen na ontvangst van de artikelen te melden. Het ontbrekende artikel zal dan op kosten van Waitz design worden aangevuld.

Betalingsmogelijkheden

 • De overeenkomst tot koop en verkoop komt tot stand op het moment dat u het aanbod aanvaardt en u voldoet aan de daarbij gestelde voorwaarden. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet per e-mail is bevestigd, kan de klant de overeenkomst ontbinden.
 • Het verschuldigde bedrag kan betaald worden via IDEAL, Mister Cash, Visa, MasterCard, American Express, PayPal, PayPal en overboeking. Waitz design  accepteert IDEAL betalingen via ABN-AMRO, Rabobank, Fortis, ING en de SNS bank.
 • Bij betaling met Visa, MasterCard en American Express behoudt Waitz design zich het recht voor om te controleren of de kaart geldig is, of er voldoende bestedingsruimte is voor het afschrijven van het aankoopbedrag en of uw adresgegevens juist zijn.
 • Bij betalingen wordt er gebruik gemaakt van Mollie. Deze payment provider verzorgt de afhandeling van de transacties. Mollie transacties worden uitgevoerd volgens strikte veiligheidseisen.

Reclamatie & Retourneren

 • Wij doen er alles aan om u een perfect product te leveren. Waitz design raadt aan de geleverde artikelen onmiddellijk na ontvangst te inspecteren. Mochten de bestelde artikelen niet aan uw verwachtingen voldoen, aarzel dan niet om ons per e-mail daarvan op de hoogte te stellen. Waitz design zal proberen eventuele problemen of klachten altijd in overleg met u en op de best mogelijke manier op te lossen.
 • Indien er binnen 7 dagen door Waitz design geen schriftelijke bezwaren zijn ontvangen, gaat Waitz design er van uit volledig aan haar verplichtingen te hebben voldaan.
 • U heeft het recht de door Waitz design geleverde artikelen binnen 14 dagen na ontvangst te retourneren. Tijdens de zichttermijn van 14 dagen dient u zorgvuldig om te gaan met de artikelen en de verpakking. U zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of u het product wenst te behouden.
 • De artikelen kunnen binnen de zichttermijn worden geretourneerd in de originele verpakking en onder toezending van de kopie orderbevestiging of factuur. U bent zelf verantwoordelijk voor betaling van de gerelateerde verzendkosten.
 • Indien de artikelen ongebruikt en onbeschadigd zijn en tijdig en correct zijn geretourneerd, voldoet Waitz design de betaalde prijs exclusief de verzendkosten, uiterlijk binnen 14 dagen na retourontvangst van de artikelen. Wanneer de door Waitz Design afgeleverde artikelen niet binnen 14 dagen na ontvangst worden teruggezonden, gelden de zaken als geaccepteerd.

Aansprakelijkheid 

 • Iedere aansprakelijkheid van Waitz design, van het personeel en de producten van Waitz design voor alle schade, van welke aard ook, direct of indirect, wordt uitgesloten. Waitz design  is evenmin aansprakelijk voor de schade die bij uitvoering van de overeenkomst door derden wordt veroorzaakt.
 • Waitz design aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de producten van Waitz design.
 • De aansprakelijkheid van Waitz design is steeds beperkt tot maximaal het bedrag van de aankoopprijs van het desbetreffende artikel.
 • Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Waitz design, dan wel tussen Waitz design en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Waitz design, is waitz design niet aansprakelijk, tenzij er sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Waitz design.

Overmacht

 • In een situatie van overmacht worden de verplichtingen van Waitz design opgeschort. Als de periode waarin de overmacht zich voordoet langer is dan twee maanden, heeft zowel u als Waitz design het recht de overeenkomst zonder enige verplichting tot het betalen van schadevergoeding te ontbinden. Er is onder andere sprake van overmacht in geval van stakingen, storingen, import/exportverboden, ongeacht of dit zich voordoet bij Waitz design  of bij de toeleveranciers van Waitz design.

Privacy

 • Waitz design respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verstrekt, vertrouwelijk wordt behandeld. Uw persoonsgegevens worden gebruikt voor de afhandeling van de bestelling.
 • Naast het uitvoeren van de bestellingen zullen de gegevens, uitsluitend na uw toestemming, worden gebruikt voor het realiseren van marketingdoeleinden en het onderhouden van de klantrelatie met u.
 • De gegevens worden nimmer aan derden ter beschikking gesteld, tenzij die betrokken zijn bij het uitvoeren van uw bestelling.

Garantievoorwaarden

 • Op alle artikelen die je bij Waitz design koopt is de wettelijk geldende garantieperiode van 6 maanden van toepassing. Als het artikel binnen de garantieperiode buiten je schuld kapot gaat, zal Waitz Design zorgen voor een vervanged product.

Toepasselijk recht

 • Op de overeenkomst en deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.

Bedrijfsgegevens

Waitz design

Burgemeester van Waninglaan 17

9351 LR LEEK (Gr)

Nederland

info@waitzdesign.com

KvK Nr. : 01166303

Btw Nr. : NL001933252B83

 

BETAALWIJZEN

Als je gebruik maakt van bankoverschrijving vanaf een buitenlandse bankrekening, vermeld dan de volgende gegevens:

BIC Code: INGBNL2A

IBAN Nr: NL79INGB0002901323

Betalen met iDEAL

Met iDEAL kun je vertrouwd, veilig en gemakkelijk je online aankopen afrekenen via de beveiligde betaalomgeving van Mollie. iDEAL is het systeem dat je met één klik naar je vertrouwde omgeving van het internetbankieren brengt. Alle internetbankierende klanten van ABN AMRO, ASN Bank, Friesland Bank, ING, Rabobank, RegioBank, SNS Bank, Triodos Bank en Van Lanschot Bankiers kunnen hier gebruik van maken. iDEAL is net zo veilig als het internetbankieren bij de betreffende bank.

Betalen met PayPal

Om te betalen met PayPal heb je een PayPal-account nodig. Deze kun je aanmaken op de website van PayPal. Na het bestelproces word je doorgeleid naar de beveiligde betaalomgeving van PayPal. Na afronding van je betaling word je teruggestuurd naar de website van Waitz design.

Betalen met Bankcontact / MisterCash

Als je internetbankiert bij Dexia, Fortis, ING, FINTRO, KBC, CBC, AXA Bank of VDK Spaarbank in België kun je via Mollie met de betaalmethode Mister Cash veilig online aankopen doen met je bankpas.

SOFORT Banking – eenvoudig betalen via internetbankieren

Betalen met SOFORT Banking gebeurt eenvoudig, veilig, snel en in 3 stappen: kies je bank, log in zoals gewoonlijk en bevestig vervolgens de online bankoverschrijving. De SOFORT Banking betaling vindt in real-time plaats, waardoor de webwinkel snel een bevestiging van de betaling ontvangt en de online bestelling vlot kan verzonden worden.

 

KEURMERK VOOR WEBSHOPS

Waitz design  heeft een bewuste keuze gemaakt niet financieel bij te dragen aan de Thuiswinkel Waarborg organisatie of andere Webshop keurmerken. Deze organisaties bieden tegen betaling keurmerken aan vele webshops. Een dergelijk keurmerk draagt naar ons inzien weinig bij aan hetgeen waar wij voor staan: een uitstekende klantenservice met een persoonlijke touch.

Waitz design levert al sinds 2001 haar artikelen wereldwijd en is inmiddels al meer dan 17 jaar een betrouwbare leverancier van mode accessoires.

 

ENGLISH

GENERAL DELIVERY CONDITIONS

Concepts & applicability  

 • On all offers, orders and agreements by Waitz Design these General Conditions apply. Unless Waitz Design agrees in writing with others conditions.
 • To possibly agreed deviations one can not derive any rights for future transactions.
 • Accepting an offer and making an order means that you accept the applicability of these conditions.

Prices & costs

 • All Prices mentioned on the website Waitz Design are inclusive of 21% VAT for consumers or mentioned exclusive VAT for wholesellers. For all articles to be shipped within the Netherlands free shipping applies.
 • For Wholesale customers outside The Netherlands with a valid VAT number, all prices will be mentioned exclusive of 21% VAT.
 • For shipment outside The Netherlands the following shipping cost apply. Shipments to Belgium and Germany € 8.26, at spending from € 20 free shipping applies. Shipments to Denmark , France , Italy , Austria , Spain , Balearic Islands , United Kingdom , Sweden and Monaco € 8.26, at spending from € 30 free shipping applies. Shipments to others Countries within Europe € 12.40, at spending from € 50 free shipping applies. Shipments outside Europe € 16.53 at spending from € 50 free shipping applies. At a return of the entire order no transaction costs are charged. Waitz Design has the right to refuse the order.
 • If you have multiple articles orders, the height of the shipping costs and/or transaction costs remain the same.
 • As long as the agreement has not been established, Waitz Design is allowed to change prices and further change conditions.
 • Type and printing errors reserved.

Deliveries

 • If in stock, orders placed on working days before 3 pm and paid, ship the same business day. Availability is indicated for every product on the webshop. If an article not is stocked, a delivery time from 2 to 3 working days applies.
 • If articles have a longer delivery time or are (temporarily) not available, you will receive an e-mail notification.
 • Waitz Design is not liable for delays caused by logistics parties.
 • Waitz Design is not responsible for damage due to exceeding the announced delivery times.
 • Waitz Design exercise the greatest care when it is receiving orders and shipping ordered articles . Despite all care, it can occur that an order is incomplete delivered . Please report missing articles within 7 days after receipt of the shipment . The missing article shall then, at the expense of Waitz Design become supplemented.

Payment options

 • The contract for the purchase and sale is created when you accept and meet the corresponding requirements. As long as the receipt of this acceptance is not confirmed by e-mail, the customer can dissolve the contract.
 • The due amount can paid be made via IDEAL, Mister Cash, Visa, MasterCard, American Express, PayPal, PayPal and bank transfer . Waitz Design accepts IDEAL payments via ABN-AMRO, Rabobank, Fortis, ING and the SNS bank.
 • Payment made with Visa, MasterCard and American Express, Waitz Design reserves the right to check the card validity , or if there enough spending limit for writing off the purchase price and/or your address data are right.
 • Payments made with the use of Mollie. This payment provider takes care of the handling of the transactions. Mollie transactions are executed according to strict safety requirements.

Complaints & Returns

 • We are taking great care to provide you with a great product. Waitz Design recommends to inspect the delivered articles immediately after receipt. Should the ordered article not meet your expectations, please send us an e-mail accordingly. Waitz Design will attempt to solve any problems or complaints in consultation with you and strive for total customer satisfaction.
 • If within 7 days no written reclamations are received, Waitz Design grants her obligations to be fullfiled to customer satisfaction.
 • You have the right to return an article provided by Waitz within 14 days after receipt of the article. During the trial period of 14 days you should carefully deal with the article and packaging . You may unpack and try the product only to the extent to decide whether you want the product to be retained.
 • The article being returned within the trial period should be returned in the original packaging and including sending the copy order confirmation or invoice. You are yourself responsible for payment of the related shipping costs.
 • If the article is returned unused and undamaged in a timely and properly manner, Waitz Design shall refund the paid amount excluding the shipping costs within 14 days after return receipt of the article. Items not returned within 14 days after receipt are not accepted for refund.

Liability  

 • Every liability of Waitz Design, the staff and products of Waitz Design all damage, of which nature also, are directly or indirectly excluded . Waitz Design is not liable for the damage that comes with execution of the agreement caused by third parties.
 • Waitz Design accepts no liability for any damage arising the use of our products.
 • Liability of Waitz Design is always limited to the amount of the purchase price of the relevant article .
 • For misunderstanding , mutilations , delays or not fairly transmission of orders and messages resulting from the use of Internet or other means of communication in traffic between you and Waitz Design, between Waitz Design and third parties, as far as relation having on the relationship between you and Waitz Design, Waitz Design is not liable unless there was intent or gross negligence of Waitz Design.

Force Majeure

 • In one situation of force majeure, Waitz Design obligations are suspended. As the period in which the force majeure itself occurs longer than two months, both you and Waitz Design have the right to dissolve the contract without obligation to pay damages. There is a case of force majeure in the event of strikes , failures , import / export bans, regardless of whether this is the case at Waitz Design or at the suppliers of Waitz Design.

Privacy

 • Waitz Design respects the privacy of all users of her site and ensure that personal information you provided us is treated confidential. Your personal information is primarily used for processing your order.
 • In addition to proces orders and exclusively after your permission, we may use your information for marketing purposes to build our customer relationship with you.
 • We wil never provide your data to third parties unless they are involved in carrying out your order, such as financial and logistic partners.

Warranty conditions

 • All articles you buy at Waitz Design are subject to the applicable warranty period of 6 months. In the unlike situation that an article becomes broken besides your own doing, Waitz Design will ensure replacement of the product.

Applicable Law

 • The agreement as well as the Terms & Conditions are solely governed by Dutch Law.

 

Company details

Waitz Design

Burgemeester van Waninglaan 17

9351 LR LEEK (Gr)

The Netherlands

info@waitzdesign.com

Chamber of Commerce No.   : 01166303

VAT No: NL001933252B83

 

 

PAYMENT METHODS

If you make use of a bank transfer from a foreign bankaccount, please use the following payment information :

BIC Code: INGBNL2A

IBAN No : NL79INGB0002901323

Pay with iDEAL

With iDEAL you can securely , safely and easily purchase online checkout via the secure payment environment of Mollie. iDEAL is the system that offers you a trusted an dsecure environment of internet banking. All internet banking customers of ABN AMRO, ASN Bank, Friesland Bank, ING, Rabobank, RegioBank , SNS Bank, Triodos Bank and Van Lanschot Bankers are able to make use of it.

Pay with PayPal

To pay with PayPal, you need a PayPal account. This can be created on the PayPal website. You will be redirected after the ordering process to the secured payment environment of PayPal. After completing your payment you will be returned to the website of Waitz Design.

Pay with Bankcontact / MisterCash

If you bank online at Dexia , Fortis, ING, FINTRO, KBC, CBC, AXA Bank or VDK Savings Bank in Belgium, you can be safely purchased online via Mollie with the payment method Mister Cash with your bank card.

SOFORT Banking – easy pay via internet banking

Paying with SOFORT Banking happens simple, safe, fast and in 3 steps : choose your bank, log in as usually and confirm then the online bank transfer . The SOFORT Banking payment takes place in real time, so the shop receives a confirmation of the payment received fast and the online order can be processed for shipment.

 

Quality mark for Online shops

Waitz Design has made a conscious choice not to make a financial contribution towards the numerous organizations that provide online shop quality marks. We see little advantages for ourself and our customers as we stand for exceptional high quality handmade products, excellent customer service and a distinctive personal touch.

Waitz Design has been serving customers worldwide since 2001 and is regarded as a reliable vendor of fashion accessories for more than 17 years.